Oferujemy wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych zabezpieczających :
• Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych od instalacji gniazd, oświetlenia, uziemienia,bednarki.
• Kompleksowe wykonanie rozdzielni elektrycznej od podstaw.
• Kompleksowe wykonanie instalacji niskoprądowych
• Wykonanie okablowania,
• Montaż urządzeń oraz programowanie systemu.

Do systemów niskoprądowych zaliczamy:
• system CCTV – kamery (okablowanie, montaż urządzeń i uruchomienie)
• SSWiN – system włamania i alarmu (okablowanie, montaz urządzen i uruchomienie)
• KD – kontrola dostępu (okablowanie, montaż urządzeń i uruchomienie),
• PPOZ – system zabezpieczenia przeciwpożarowego (czujki pożarowe, sygnalizatory, wykonanie wszystkich sterowań pożarowych tj. klapy na wentylacji) – okablowanie, montaż urządzeń i uruchomienie,
• DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy (głosniki pożarowe) – okablowanie, montaż urządzeń i uruchomienie
• oddymianie klatek schodowych,
• instalacje LAN razem z pomiarami,
• domofony (okablowanie, montaż urządzeń i uruchomienie),
• automatyka bramowa (silniki oraz prowadnice oraz uruchomienie),
• Trasy kablowe takie jak: korytka kablowe, drabinki kablowe i rury kablowe,
• Inteligentne domy, zgodnie z dostarczonym projektem.